Czym jest tzw. druk akcydensowy?

druk

Proces drukowanie niejedno ma imię. W zależności od potrzeb i branży wykorzystywane są bowiem odmienne techniki. Ciekawym pojęciem, które warto znać jest druk akcydensowy. Co oznacza ten termin? I gdzie stosowane są tego typu druki? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Druk akcydensowy – co oznacza to pojęcie?

Temat druków akcydensowych nie jest łatwy do wyjaśnienia ze względu na płynność tego terminu, a także rozbieżności pomiędzy jego pojmowaniem potocznym, a specjalistycznym. 

Zasadniczo jednak “akcydens” od którego wywodzi się nazwa “druki akcydensowe” oznacza druk jednokartkowy. Należy jednak pamiętać, że projekty zaliczane do tej grupy mogą różnić się przeznaczeniem, wyglądem, jakością, czy sposobem wykonania.

Druki akcydensowe pojmowane jest także jako każdy wydruk, który nie jest czasopismem albo książką. Często oznacza to więc wyjście poza sferę druków jednokartkowych, o których wspomnieliśmy wcześniej.

Trzecia definicja mówi z kolei, że druki akcydensowe to wzory dokumentów, które są wykorzystywane w danej branży. Często takie wydawnictwa mają formę pojedynczych arkuszy połączonych w większą całość (tzw. bloczki), a materiałem służącym do ich wykonania jest na przykład papier samokopiujący.

Gdzie wykorzystywane są druki akcydensowe?

Gdzie znajdują swoje zastosowanie druki akcydensowe? Ponieważ ich definicja jest tak szeroka, ilość branży, w których są one stosowane również jest duża.

Dobrym przykładem jest funkcjonowanie działu kadr i działu BHP. Druki akcydensowe są bowiem bardzo ważnym elementem prowadzonej dokumentacji. Przybierają formę m.in. kart pracy, kart urlopowych, list wynagrodzeń, list płac, list obecności, a także wzorów ułatwiających gromadzenie danych osobowych i danych o aktualnych badaniach lekarskich. Są to także wzory umów o pracę, umów zlecenie, a także umów o dzieło.

Kolejną ważną dziedziną jest prowadzenie księgowości. Druki akcydensowe to w tym przypadku podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży, dziennik finansowy i dziennik materiałowy, ewidencja wyposażenia, ale także gotowe wzory faktur, rachunków oraz paragonów. Inne przydatne dokumenty to np. książka kontroli przedsiębiorcy, raport kasowy, czy druki takie jak dowód wpłaty i polecenie przelewu. 

W handlu konieczne są z kolei druki magazynowe, czyli różnego typu dowody wewnętrzne, wszelkie wzory listów przewozowych (krajowych i międzynarodowych), karty magazynowe, dowody potwierdzające przyjęcie materiałów lub wydanie ich na zewnątrz, a także wzory dokumentów zwrotu towaru.

Co ciekawe, druki akcydensowe wykorzystywane są także w medycynie. Zaliczamy do nich wszelkie deklaracje, takie jak deklaracja wyboru lekarza lub położnej, a także karta historii choroby czy skierowania do szpitala, przychodni specjalistycznej, laboratorium.

Inne rodzaje druków akcydensowych to m.in.:

  • bilety,
  • certyfikaty,
  • dyplomy naukowe,
  • druki magazynowe,
  • zwolnienia, 
  • recepty,
  • karty urlopowe,
  • faktury i paragony.