Bloczki samokopiujące. Co to takiego?

Kategoria: Blog

Wykorzystanie bloczków samokopiujących

Z pewnością każdy z nas spotkał się kiedyś z koniecznością podpisania jakiejś umowy lub innego, prawnie wiążącego dokumentu. Zwykle wymagane jest utworzenie kilku kopii dla każdej ze stron. Bloczki samokopiujące znacznie usprawniają tę procedurę i umożliwiają wykonanie podpisu na kilku arkuszach jednocześnie. 

Zasada działania i formaty

Bloczek samokopiujący to nic innego jak zbitka kilkustronicowego szablonu dowolnego dokumentu. Na pierwszą stronę długopisem nanosi się jego treść, a ta na zasadzie kalki odciska się na kilku kolejnych. Dobrej jakości produkt pozwala na wykonanie nawet 5 kopii jednocześnie. 

Najczęściej wykorzystywane formaty to A4, A5 i A6. Drukarnia może jednak spersonalizować rozmiar pod zleceniodawcę. Druk może zawierać dowolną treść, logo firmy czy miejsce do uzupełnienia przez strony umowy. Wszystko wykonywane jest według sporządzonego wcześniej projektu i zasadniczo nie ma szczególnych ograniczeń co do efektu końcowego.

Wykorzystanie bloczków samokopiujących

Ze względu na swój uniwersalny charakter takie dokumenty mają bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je na przykład do listów przewozowych oraz wszelkiego rodzaju umów (o pracę, zleceniowych, kupna-sprzedaży itp.). Popularnym zastosowaniem są również potwierdzenia odbioru (np. przesyłki), druki napraw, druki CMR czy polecenia przelewów. 

Dlaczego to dobry wybór? Takie rozwiązanie jest ekologiczne (zużywa mniej zasobów), niedrogie, wydajne oraz kreuje profesjonalny wizerunek. Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma, bloczki samokopiujące znajdą w niej swoje miejsce. Obecnie prawie niemożliwe jest prowadzenie biznesu bez potrzeby sporządzania umów i pokwitowań.